[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BUSINESS COMPUTER DEPARTMENT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แผนกคอม อาชีวะ ขอนแก่น)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลนักเรียน

  
รางวัลที่ภาคภูมิใจ  
 

                                             ข้อมูลรางวัล ปีการศึกษา ๒๕๖o
                                                  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ระดับภาค
รอบคัดเลือก 4การแข่งขันสุดยอดสายสัญญาณ Cabling contest ปี 5 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
นายอานนท์ ช่างเกวียน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 4การขายสินค้าออนไลน์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๙ ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
น.ส.นิภาภรณ์ เสรี
นายอมรเทพ แสงภู
รองชนะเลิศอันดับ 2 4นักศึกษาสิ่งประดิษฐ์ KVC CAR PARK
การประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมซอฟว์แวร์และระบบสมองกล
นายภาคิน ดวงคุณ
รองชนะเลิศอันดับ 2 4การประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครั้งที่ 5
นายภาคิน ดวงคุณ
นายศุภกิตติ์ เจียมเรืองจรัส
นายธนพล ปิ่นบัววัน

 
                                                 ข้อมูลรางวัล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                                                        สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
(เหรียญเงิน)
4การจัดการเว็บเพจ “การขายสินค้าออนไลน์” ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายณัฐพงษ์ นาคตุ่น
น.ส.สุภาวิรัตน์ สิงห์ทอง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
รอบคัดเลือก 4การแข่งขันสุดยอดสายสัญญาณ Cabling contest ปี ๔ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ 4การจัดการเว็บเพจ “การขายสินค้าออนไลน์” ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสื่อสาร ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖
นายณัฐพงษ์ นาคตุ่น
น.ส.สุภาวิรัตน์ สิงห์ทอง
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 4การจัดการเว็บเพจ “การขายสินค้าออนไลน์” ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสื่อสาร ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖
นายยุทธศาสตร์ ปักกาโล
น.ส.กาญจนา เจริญสิน
นายรหัส ศรีทองเหลา
นายชลพัฒน์ สงนอก
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 4การจัดการเว็บเพจ “การขายสินค้าออนไลน์” ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสื่อสาร ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖
นายกฤษฎา ยวงสุวรรณ์
น.ส.ฐิติยาภรณ์ คำมูล
น.ส.อัญชิลา ปานดำ
นายคุณศักดิ์ วัชรธัญญทิพย์
ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รองชนะเลิศระดับ ๓
(เหรียญทอง)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย “Wheelchair Safady รถเข็นเพื่อความปลอดภัยในการเขาห้องน้ำ ”
นายภาคิน ดวงคุณ
นายศุภกิตติ์ เจียมเรืองจรัส
นายธนพล ปิ่นบัววัน
น.ส.อินทพร พลจันทึก
น.ส.หฤทัย แสงจันทร์
ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รองชนะเลิศระดับ ๒
(เหรียญทอง)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ “App KVC bakery”
นายภาคิน ดวงคุณ
นายศุภกิตติ์ เจียมเรืองจรัส
นายธนพล ปิ่นบัววัน
น.ส.อินทพร พลจันทึก
น.ส.หฤทัย แสงจันทร์
ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙