[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BUSINESS COMPUTER DEPARTMENT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แผนกคอม อาชีวะ ขอนแก่น)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลนักเรียน


  

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : boss@kvc.ac,th
เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ชื่อ : นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0834054440

ชื่อ : นางสาวนัยนา เจริญพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0859241824

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ สามารถ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817908974

ชื่อ : นายชูศักดิ์ เปาอินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมควร ผายแสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ : somkuan1f2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819758941

ชื่อ : นางชนเมศ มีทองหลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าภาควิชา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-603433

ชื่อ : นายสำราญ สมอหมอบ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ : samran-sam@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0866368909

ชื่อ : นายอรรณพ ทองธีรกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-982618

ชื่อ : นายธนกร สมอฝาก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้ประสานงานภาควิชา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-314529

ชื่อ : นางสาวณุกานดา คุณสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานโครงการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-867896

ชื่อ : นางชญานิตย์ ภาสว่าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานศนย์ข้อมูล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-120717

ชื่อ : นางพยอม เหล่าชุมพล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-002885

ชื่อ : นางอุทุมพร สุภาระโยธิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้างานทะเบียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850805828

ชื่อ : นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-375562

ชื่อ : นางสาววิไลนุช กุศลากร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ปริญญาตรีคอมฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0568505858

ชื่อ : นางสาวศศิธร แสงวาโท
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0830036808

ชื่อ : นางอัจฉรา วิชาคำ
ตำแหน่ง : ครูขำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-919845
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : บุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์